מה אנחנו מבקשים לעשות ?

קיימת הבנה ברורה שיש צורך בהקמת חברה אזרחית חיה ובועטת אשר תפעל כל העת לשמירה על צביונה היהודי-אותנטי של מדינת ישראל, תחזק את התפיסה הלאומית במדינת ישראל, תפעל לקידום פתרונות לסוגיות לאומיות אשר עומדות על הפרק ותפעל לחבר את אזרחי המדינה לאהבת המולדת והארץ. 

קיים צורך אקוטי לבצע מספר מהלכים אשר תכליתם – בניית חברה אזרחית מקצועית, איכותית, רחבת היקף ומשמעותית בפעולותיה בה יוקמו, יופעלו, יתפתחו  ויועצמו גופי מגזר שלישי שיאבקו על דמותה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ועם ישראל לדורות הבאים. ארגונים אלו יפעלו בשני מישורים :

  • קעקוע פעולות הממשלה הפוגעות בריבונות, בלאומיות, "המכרסמות בדגל" ובהיותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי.
  • לכשתוחלף הממשלה – דחיפה קדימה והעצמה של פעולות שמרניות, ציוניות, לאומיות – בלי צורך בלהתנצל ובלי צורך להתבלבל.

לפיכך, אנו פועלים להקמת "הקרן היהודית-ציונית-לאומית למדינת ישראל".

למה להתעורר עכשיו ?

לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, השבעת הממשלה הנוכחית בוצעה בניגוד לעמדת מרבית חברי הכנסת היהודיים. במועד הקמת הממשלה הנוכחית היו בכנסת 106 ח"כים יהודים ו-14 שאינם יהודים. בממשלה תמכו 52 ח"כים יהודים והתנגדו לה 54 ח"כים יהודיים. מאחורי המספרים היבשים הללו עומד תהליך דרמטי – אולי הדרמטי ביותר מאז קום המדינה – הליכה בצעדי ענק למדינת כלל אזרחיה ברמה היהודית-ערכית-מוסרית ומתן במה לכוחות ראדיקליים המבקשים לפגוע בהיותה של מדינת ישראל שייכת לעם ישראל, לעם היהודי – הן ברובד הלאומי והן ברובד היהודי.

לראשונה במדינת ישראל קמה ממשלת מדינת כל אזרחיה ולא ממשלת העם היהודי ולראשונה התבססה ממשלה שכל תכליתה היא להפוך את המדינה היהודית, למדינת כלל אזרחיה עם שלילת הבלעדיות של עם ישראל על ארץ ישראל.


דילוג לתוכן