Water corporations .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

אורי פרדניק

תאגידי מים דיגיטל לתאגידי מים.

תאגידי מים בישראל זקוקים לליווי דיגיטלי משמעותי כדי לתת שירות מיטבי לתושבים, כדי לפתח את התאגיד בכיוונים אליהם הם שואפים ועל מנת ליצור שותפות לדרך בין התושבים לבין התאגיד המקומי. יש לנו מומחיות וניסיון רב בעבודה עם תאגידי מים ממגוון ערים וסוגים. 
אנחנו רואים בעצמנו חלק אסטרטגי מצוות השיווק של התאגיד ומחפשים פתרונות לכלל צרכי התאגיד. שירותינו יכולים לסייע בחיזוק תדמית תאגיד המים, מעבר לדיגיטציה של שירותים במקום הגעה לסניף, עידוד תשלום באמצעות הוראות וטיפול במשברים בשעת הצורך.

Water corporations

לקוחות המחלקה בעבר ובהווה

CONTACT US .