עושים שינוי

בשנים האחרונות פעל משרדנו לקידום פעילויות חברתיות וציבוריות, ברמה ובאיכות שאינן פוחתות מכל טיפול בלקוח אחר. המשרד העניק שירותי פרו-בונו במגוון תחומים, וברמות שונות: ממאבקים בעלי חשיפה תקשורתית גבוהה ועד עמותות ומקרים פרטיים.

שניים מהמאבקים הגדולים שניהלנו פרו בונו בשנים האחרונות הם המאבק לשחרור גלעד שליט, בו משרדנו ליווה את המשפחה במשך כ-4 שנים; והמאבק של ההורים לילדים חולי סרטן בהדסה, בעקבות התפטרות רופאי המחלקה.


לקוחות פרו בונו בעבר ובהווה

דילוג לתוכן