be the change .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

עידית רוזנברג

מיכל זילבר

עמותות וארגונים חברתיים עושים שינוי

אנו גאים להיות אחת החברות הראשונות שהתמחו בתחום האחריות החברתית של המגזר העסקי (CSR) ובייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור לעמותות ולארגוני המגזר השלישי בישראל.

בישראל פועלים היום עשרות אלפי עמותות וארגונים חברתיים. ארגונים חברתיים, ככל גוף עסקי או פוליטי, נמצאים בזירה של שוק פעיל ובו תחרות דינאמית. התחרות הנה על משאבים, על היכולת לסייע ועל ההכרה הציבורית. ארגונים חברתיים בארץ ובעולם, מבינים בשנים האחרונות יותר ויותר את חשיבות הייעוץ והתמיכה התקשורתית כחלק מכלים ניהוליים חיוניים בהם עליהם לעשות שימוש. זאת, מתוך הבנת הזירה, העסקית לכל דבר, בה הם לוקחים חלק. בדומה לארגון עסקי המוכר מוצר, או אישיות פוליטית ה"מוכרת" דעה או הבטחה לדרך מסוימת, גם ארגון חברתי "מוכר" מוצר בזירה תחרותית.

אנחנו מאפשרים לארגונים חברתיים ולעמותות להתנהל נכון בדרך זו של "מכירת" רעיון או אג'נדה חברתית. עבודה תקשורתית נכונה עם ארגונים חברתיים, לוקחת בחשבון חשיפה שוטפת שמטרתה היא אחת – מיקומו של הארגון ופעילותו בראש סדר היום התקשורתי והציבורי. חשיפתו של הארגון בתקשורת, הפניית זרקור אל פעילותו והבלטתו ביחס למתחריו – מטרתם למצבו כאוטוריטה מקצועית בתחומו וכבר-סמכא עיקרי עבור התקשורת, בבואה לעסוק בנושאים חברתיים בהם הום מומחה : קשישים, ילדי אומנה, נשים נפגעות אלימות, איכות סביבה, נוער בסיכון, אנשים בעלי מוגבלויות ועוד.


עבודת החשיפה של ארגונים חברתיים הנמנים על לקוחותינו, מביאה לידי ביטוי תגובות להתרחשויות וסיקור אירועים תקשורתיים, כמו גם השקעה בנוכחות קבועה במדיה, "החדרת" תכנים מגוונים לתקשורת כגון : מאמרים מקצועיים, ראיונות עם מומחים מתוך הארגון, יוזמות חדשות ושיתופי פעולה מעניינים ויצירתיים החושפים את הפעילות לקהלי היעד על מנת לגרום ל"שיח תקשורתי" שנועד להעלות למודעות הציבורית את האג'נדה של הארגון ופעילותו.

be the change

לקוחות המחלקה בעבר ובהווה

CONTACT US .