crisis management .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

רוני רימון

ערן יואלס

תומר המבורסקי

ניהול משברים

 

משבר הוא כמו כאב שיניים; אם לא תטפל בו, הוא לא ייעלם. אנו מאמינים שארגון או אדם שלא נותן את דעתו למשבר נוכחי או משבר עתידי, לא יצלח אותו בצורה הטובה ביותר.

נהוג אמנם לחשוב כי "למשבר אין כללים", ועם זאת – בעידן בו אנו חיים, נוכח עוצמתה הבלתי ניתנת לערעור של התקשורת, זמינות המידע והמיידיות של הרשתות החברתיות, ישנם בכל זאת כמה "חוקים" ברורים. תגובה מהירה ומדויקת, שיח עם הציבור, שקיפות ונדיבות הם כמה מהם; ישנם חוקים רבים נוספים. כאשר ארגון או חברה חווים משבר, וגם כאשר לארגון או לחברה יש דובר או איש יחסי ציבור משל עצמם – אנו נקראים להעניק טיפול של "רופא מומחה".

במקרים אלה, אנו עובדים יחד עם אנשי המקצוע של הארגון או החברה, ולעתים אף נשארים מאחורי הקלעים, כך שהתקשורת אינה יודעת על עבודתנו. במקרים אחרים, אנחנו פועלים יחד עם איש המקצוע ונעזרים בקשרים הענפים שמחזיקים שותפי החברה אשר עשויים לסייע במקרה זה.

חשוב לדעת כי משברים רבים ניתנים לחיזוי ולמזעור בעבודה נכונה, ואכן מספר הולך וגובר של גופים עסקיים וציבוריים מחליטים להקדים תרופה למכה, מתייעצים איתנו ובונים "תיק משבר" שנועד להכין את הארגון למשבר אפשרי. עיקר גאוותנו הוא על משברים סמויים מין העין אשר לא הגיעו לתקשורת, או שהגיעו אך טופלו בצורה נכונה. גם מי שלא התכונן מראש והמשבר נחת עליו כרעם ביום בהיר, מבין כיום כי עליו להיעזר בבעלי מקצוע מנוסים ומקצועיים שיוכלו להנחות אותו כיצד עליו להתנהל כדי להשיג את התוצאות המיטביות בסיטואציה שנכפתה עליו.

We Walk the talk

CONTACT US .