MEDIA STRUGGLE MANAGEMENT .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

רוני רימון

ערן יואלס

תומר המבורסקי

ניהול מאבקים תקשורתיים התקשורת אינה המטרה, אלא אמצעי להשגת מטרה

מאבק, בין אם יזמתם אותו או נקלעתם אליו, הוא סיטואציה קשה אשר עלולה לפגוע בנושאים קריטיים לחברה, ארגון או אדם. עם זאת, באמצעות התנהלות נכונה ניתן לצלוח בשלום את הסערה ולהגיע להישגים.

מחלקת ניהול המאבקים ב"רימון כהן ושות'" צברה ניסיון רב שנים בניהול מאבקים בעלי פרופיל תקשורתי גבוה ובהשקטה תקשורתית של סיטואציות משבריות שעלולות היו ליצור נזקים.

בהקשר זה, פעלנו בשנים האחרונות עבור גופים עסקיים וציבוריים מהגדולים והחזקים במשק, כמו גם עבור גופים בינוניים וקטנים וכן סייענו לגורמים פוליטיים, עמותות, אנשי ציבור, נושאי משרות בכירות, קובעי מדיניות ועוד.

בשנים האחרונות ניהל משרדנו שורה ארוכה של מאבקים ציבוריים שזכו לתהודה תקשורתית רבה: המאבק לשחרור גלעד שליט (מהלך שניהלנו כ”פרו בונו" במשך 4 שנים), הסתדרות המורים, חקלאי ישראל, ארקיע, מאבק ההורים לילדים חולי סרטן בהדסה, בזק בינלאומי, קבלנים בוני הארץ, יצרני המלט, מס אמת לרכב עבודה, מאבק הגז ועוד. בנוסף, לפירמה מומחיות בניהול נושאים הקשורים ליחסי עבודה – בין בשלבי ההתארגנות ובין בייצוג ועדים או הנהלות.

MEDIA STRUGGLE MANAGEMENT

לקוחות המחלקה בעבר ובהווה

CONTACT US .