business& Economy .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

ערן יואלס

תומר המבורסקי

כלכלה ועסקים תקשורת ממוקדת מטרה

התקשורת בכלל, והעיתונות הכלכלית בפרט, מעצבות את השיח הציבורי במדינת ישראל ומשפיעות באופן דרמטי על מהלכיהם של חברות פרטיות וציבוריות, גופים ציבוריים, עמותות, נבחרי ציבור, קובעי מדיניות ועוד. במציאות הקיימת, בתוך סבך האינטרסים, התנהלות מושכלת מול כלי התקשורת הינה, הלכה למעשה, דרישה מחויבת המציאות.

בשנים האחרונות צברו כלי התקשורת עוצמה רבה ויכולת לנווט ולנתב את השיח הציבורי-כלכלי והחברתי בישראל. כוחה של התקשורת אינו רק בעיצוב השיח, אלא גם בהשפעה משמעותית על מקבלי ההחלטות במגזר הציבורי והפרטי. בעידן בו אנו חיים, כל חברה וגוף מסחרי במשק המעוניינים שקולם יישמע – נדרשים לחשיפה ציבורית. נשמח לגייס לטובתכם את הניסיון, הזמינות, המקצועיות, היצירתיות והידע שצברנו כדי שנוכל לספר לעולם גם את הסיפור שלכם.

בין לקוחותינו בעבר ובהווה: ריט 1, מילגם, קבוצת BRG, תאגידי מים, ניסקו, המרכז להעצמת האזרח, נגה – ניהול מערכת החשמל בע"מ, סולאיר, התאחדות חקלאי ישראל, מועצת הצמחים, איגוד נותני שירותי הסיעוד בישראל, עמותת "קעליטה" (ארגון הגג של עולי צרפת בישראל), נטפים, קבוצת יכין.

business& Economy

לקוחות המחלקה בעבר ובהווה

CONTACT US .