EDUCATION .

אנשי קשר רימון כהן ושות'

עידית רוזנברג

מיכל זילבר

ערן יואלס

חינוך

אנחנו מעניקים ייעוץ אסטרטגי תקשורתי ויחסי ציבור לארגוני חינוך, אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות,  בתי ספר, וארגונים חברתיים בתחום החינוך. 

אלה מתחרים על תשומת הלב של קהלי היעד שלהם במטרה לבדל את המותג שלהם בשוק, להעביר מסרים, לקדם אג'נדות ולהתבסס כמובילים בתחום. באמצעות יחסי ציבור אנחנו מאפשרים להם לשפר את נראות המותג שלהם, להטמיע את המסרים שלהם ולתחזק את תדמיתם החיובית. הנראות התקשורתית מסייעת לארגונים אלה גם בגיוס כספים ותרומות בקרב תורמים פרטיים, תאגידים וגורמים ממשלתיים ובנוסף, מסייעת במצבי משבר או כל פעילות אחרת.

EDUCATION

לקוחות המחלקה בעבר ובהווה

CONTACT US .