רוני רימון

שותף

בני כהן

שותף

ערן יואלס

שותף

עידית רוזנברג

שותפה

מיכל זילבר

שותפה

יוליה בנימין

שותפה

תומר המבורסקי

שותף

הילה זליגמן-פריד

שותפה

דוד רוזנטל

יועץ תקשורת

אריק גרינשטיין

יועץ ניו מדיה

איתמר ביטון

יועץ תקשורת

אורי פרדניק

יועץ ניו מדיה

נעמי מינגוב

מנהלת כספים

דלית לוי

מנהלת משרד