about us .

מי אנחנו? אודות רימון כהן ושות'

רימון כהן ושות’ היא חברת יחסי ציבור, ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה, ניו מדיה וניהול משברים ומאבקים – מהמוכרות, המנוסות והמובילות בישראל.

רימון כהן מביאה לשוק התקשורת המקומי, ראייה שונה וחדשנית, המשלבת את תהליכי התקשורת השיווקית בתהליכים של ייעוץ תדמיתי. אנו מבינים כי בשוק המקומי, בו פועלים אלפי ארגונים, המתחרים ביניהם על תשומת הלב התקשורתית ועל מקום מוגבל בעיתונות, יש צורך בראייה יצירתית ומגוונת, אשר עושה שימוש בנתיבי פעילות שונים. מטרתנו, בכל נתיבי הפעילות הללו, היא להשיג את מרב החשיפה התקשורתית עבור לקוחותינו. אנו מאמינים כי היצירתיות מאפשרת לנו למצב את לקוחותינו כחדשניים וכמובילים בתחומם, בעיני הציבור ובעיני המדיה.


אנו מאמינים בשירות אישי המותאם לאופיו של הלקוח, ומלווים את לקוחותינו באופן צמוד, לאורך כל התהליך. ליווי זה נעשה תוך מעורבות מלאה בתהליכים הארגוניים והשיווקיים של לקוחותינו ובצמידות לאסטרטגיה ולחזון שלהם. אנו מאמינים בקשר עם לקוח, תוך שימת דגש על יחסים בין אישיים נעימים, מחויבות מלאה ואכפתיות.

האני מאמין שלנו

אנו מאמינים בעבודה שוטפת המהווה חלק מתהליך מתמשך. תהליך יחסי הציבור ויעוץ התקשורת, כפי שאנו רואים אותו, הנו חלק מהצעדים השיווקיים של כל גוף ופועל על בסיס של תכנית אסטרטגית מובנית מראש.

אסטרטגיית יחסי הציבור ויעוץ התקשורת עבור ארגון בכל תחום, מושתתת על הגדרת האתגרים העסקיים, המטרות של החשיפה בתקשורת, קהלי היעד וקהלי המטרה של הארגון. מטרת תהליך העבודה המלא, היא ליצור נוכחות קבועה ומשמעותית בתקשורת, "אם אתה לא שם – אתה לא קיים". אנו מאמינים כי בכוחה של נוכחות קבועה ומשמעותית שכזו, להביא כל ארגון להישג משמעותי.

מתוך האמונה בחשיפה קבועה ומתמשכת, אנו רואים את ההשקעה לטווח ארוך ואת התהליך המובנה כקריטיים, ולכן פועלים לייצר נוכחות קבועה על סדר היום התקשורתי והציבורי, על מנת להישאר בתודעה הציבורית, באופן חיובי ולאורך זמן.

יחסי ציבור בינלאומיים רימון כהן ושות'

לרימון כהן הסכמי שיתוף פעולה עם חברות PR בכל העולם ובנוסף, אנחנו משמשים כמשרד המקומי של רשתות יחסי ציבור בינלאומיות, אשר מתמחות בייעוץ תקשורתי לחברות וארגונים במגוון תחומים ומפעילות משרדים בלמעלה מ-50 מדינות ברחבי העולם, מה שמאפשר לנו להעניק ללקוחותינו הישראלים חשיפה בינלאומית בשווקים הרלוונטיים לפעילותם : באירופה, בארה"ב, במדינות EMEA ובמזרח אסיה.


לא אחת נכשלים שת"פ וקמפיינים של חברות ישראליות בחו"ל עקב פערי תרבות עסקיים ותרבותיים. השתייכותנו לרשת יחסי ציבור עולמית, מאפשרת לנו לגשר על פערים אלו באמצעות ניצול הידע והקשרים המקצועיים של משרדי יחסי הציבור של הרשת ברחבי העולם.

Lets

make

A

change

CONTACT US .