We Make Things Happen .

מי אנחנו? אודות רימון כהן ושות'

רימון כהן ושות’ היא חברת יחסי ציבור, ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה, דיגיטל וניהול משברים ומאבקים – מהמוכרות, המנוסות והמובילות בישראל.

רימון כהן מביאה לשוק התקשורת המקומי, ראייה שונה וחדשנית, המשלבת את תהליכי התקשורת השיווקית בתהליכים של ייעוץ תדמיתי. אנו מבינים כי בשוק המקומי, בו פועלים אלפי ארגונים, המתחרים ביניהם על תשומת הלב התקשורתית ועל מקום מוגבל בעיתונות, יש צורך בראייה יצירתית ומגוונת, אשר עושה שימוש בנתיבי פעילות שונים. מטרתנו, בכל נתיבי הפעילות הללו, היא להשיג את מרב החשיפה התקשורתית עבור לקוחותינו.

רימון כהן ושות' מחזקים את כוחות הביטחון ואת תושבי הדרום והצפון ומתגייסים למאמץ למען ישראל.

We Make Things Happen

תחומי מומחיות רימון כהן ושות'

אנו מאמינים בעבודה שוטפת המהווה חלק מתהליך מתמשך. תהליך יחסי הציבור ויעוץ התקשורת, כפי שאנו רואים אותו, הנו חלק מהצעדים השיווקיים של כל גוף ופועל על בסיס של תכנית אסטרטגית מובנית מראש. אסטרטגיית יחסי הציבור ויעוץ התקשורת עבור ארגון בכל תחום, מושתתת על הגדרת האתגרים העסקיים, המטרות של החשיפה בתקשורת, קהלי היעד וקהלי המטרה של הארגון. מטרת תהליך העבודה המלא, היא ליצור נוכחות קבועה ומשמעותית בתקשורת. "אם אתה לא שם – אתה לא קיים". אנו מאמינים כי בכוחה של נוכחות קבועה ומשמעותית שכזו, להביא כל ארגון להישג משמעותי.

CONTACT US .

our Team .

MAKE YOU GO WOW .

the

media

never

rests

and neither do we .

and neither do we .

CONTACT US .

ברוכים הבאים לאתר רימון כהן ושות'